Zkoušení způsobilosti 2014

Mezinárodní norma ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří, podle které akreditační orgány posuzují systémy jakosti zkušebních a kalibračních laboratoří, doporučuje laboratořím pro zajišťování jakosti výsledků zkoušek a kalibrací, mimo jiné, účast v programech mezilaboratorního porovnávání nebo zkoušení způsobilosti (proficiency testing - PT).

září - prosinec 2014, Radešín

říjen 2014 - leden 2015, Praha, Brno, Ostrava,

září - prosinec 2014, ČOV Liberec

září - prosinec 2014, ČOV Liberec

září - prosinec 2014

září - prosinec 2014

červen - srpen 2014, Praha (Zvole nad Pernštejnem)

duben - červenec 2014, ČOV Karviná

duben - červenec 2014, ČOV Karviná

březen - srpen 2014, poštou

březen - červen 2014, Praha, Brno a Ostrava