Zkoušení způsobilosti 2015

Mezinárodní norma ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří, podle které akreditační orgány posuzují systémy jakosti zkušebních a kalibračních laboratoří, doporučuje laboratořím pro zajišťování jakosti výsledků zkoušek a kalibrací, mimo jiné, účast v programech mezilaboratorního porovnávání nebo zkoušení způsobilosti (proficiency testing - PT).

Plán akcí v roce 2015
ke stažení ve formátu pdf

říjen 2015 - leden 2016, Praha, Brno a Ostrava

říjen 2015 - leden 2016, Praha, Brno a Ostrava

září - prosinec 2015, Praha, Brno, Ostrava

září - prosinec 2015, Praha, Brno, Ostrava

září - prosinec 2015, Praha, Brno, Ostrava

září - prosinec 2015, ČOV Hrdějovice u Českých Budějovic

září - prosinec 2015, ČOV Hrdějovice u Českých Budějovic

září - prosinec 2015

květen - červenec 2015, ČOV Olomouc

květen - červenec 2015, ČOV Olomouc

Strana 1 z 2