středa, 16 březen 2016 00:00

Workshop - Zkoušení způsobilosti/EHK v analytické chemii, laboratorní medicíně a mikrobiologii - II. cirkulář a vztažné hodnoty k akci PT/S/PSV/1/2016 (PT3)


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/105162/virtual/www/templates/cslab/html/com_k2/templates/default/item.php on line 248

Osvědčení o akreditaci

Společnost CSlab obdržela Osvědčení o akreditaci č. 411/2018 pro poskytovatele zkoušení způsobilosti č 7003. Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle ČSN EN ISO/IEC 17043:2010 Udělená akreditace je platné do 10.08.2023.