úterý, 24 květen 2016 00:00

PT/S/OV/1/2016, PT/S/O/1/2016 - aktualizace + seminář 9. 6. 2016

Byl zveřejněn časový harmonogram, BOZP, půdorys čistírny, Pokyny a Protokol pro akci PT/S/OV/1/2016 (PT1) - Vzorkování odpadní vody a časový harmonogram, Pokyny, Postup práce a Protokol pro akci PT/S/O/1/2016 (PT2) - Vzorkování kalů z čistírny. Dále byl zveřejnen materiál k semináři konaného v SZÚ 9. 6. 2016.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/105162/virtual/www/templates/cslab/html/com_k2/templates/default/item.php on line 248

Osvědčení o akreditaci

Společnost CSlab obdržela Osvědčení o akreditaci č. 411/2018 pro poskytovatele zkoušení způsobilosti č 7003. Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle ČSN EN ISO/IEC 17043:2010 Udělená akreditace je platné do 10.08.2023.