úterý, 11 duben 2017 13:49

Vzorkování odpadní vody a kalů

Vzorkování odpadní vody PT/S/OV/1/2017 a vzorkování kalů PT/S/O/1/2017 se uskuteční ve dnech 30.5. a 31.5.2017 v areálu ČOV Šumperk.

Osvědčení o akreditaci

Společnost CSlab obdržela Osvědčení o akreditaci č. 697/2016 pro poskytovatele zkoušení způsobilosti č 7003. Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle ČSN EN ISO/IEC 17043:2010 Udělená akreditace je platné do 21.08.2018.