sobota, 22 duben 2017 12:32

PT/Bi/1/2017 (PT42) - Biologický rozbor pitné a surové vody a stanovení chlorofylu-a - aktualizace

Osvědčení o akreditaci

Společnost CSlab obdržela Osvědčení o akreditaci č. 697/2016 pro poskytovatele zkoušení způsobilosti č 7003. Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle ČSN EN ISO/IEC 17043:2010 Udělená akreditace je platné do 21.08.2018.