pátek, 26 květen 2017 14:39

Hydroanalytika 2017, II. cirkulář

V sekci Vzdělávání byl zveřejněn II. cirkulář na konferenci Hydroanalytika 2017.

Těšíme se na hojnou účast.

CSlab spol. s r.o.

Osvědčení o akreditaci

Společnost CSlab obdržela Osvědčení o akreditaci č. 697/2016 pro poskytovatele zkoušení způsobilosti č 7003. Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle ČSN EN ISO/IEC 17043:2010 Udělená akreditace je platné do 21.08.2018.