pondělí, 11 září 2017 10:47

PT/S/OV/2/2017, PT/S/O/2/2017 - aktualizace

U akcí PT/S/OV/2/2017 (PT1) - Vzorkování odpadní vody a PT/S/O/2/2017 (PT2) - Vzorkování kalů z čistírny byla provedena aktualizace (doplněny Pokyny, Protokol-ručně, Protokol-elektronicky, Časový harmonogram a Bezpečnost práce).

Osvědčení o akreditaci

Společnost CSlab obdržela Osvědčení o akreditaci č. 697/2016 pro poskytovatele zkoušení způsobilosti č 7003. Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle ČSN EN ISO/IEC 17043:2010 Udělená akreditace je platné do 10.08.2023.