pátek, 15 září 2017 13:17

PT/CHA/6/2017 - aktualizace

K akci PT/CHA/6/2017 (PT24) - Odpad byly doplněny Pokyny a Protokol-ručně. Elektronická podoba protokolu bude pověšena později (byla pověšena dne 22.9.2017).

Osvědčení o akreditaci

Společnost CSlab obdržela Osvědčení o akreditaci č. 697/2016 pro poskytovatele zkoušení způsobilosti č 7003. Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle ČSN EN ISO/IEC 17043:2010 Udělená akreditace je platné do 10.08.2023.