neděle, 24 září 2017 16:19

PT/TX/1/2017 a přednáška na Hydroanalytice 2017- aktualizace

Byly k akci PT/TX/1/2017 (PT43) - Stanovení ekotoxicity doplněny soubory Pokyny a 2x Protokol a je zveřejněna přednáška Ing. M. Bednářové z ČIA na téma "Co nového v akreditaci?...", která zazněla na konferenci Hydroanalytika 20107 v Hradci Králové.

Osvědčení o akreditaci

Společnost CSlab obdržela Osvědčení o akreditaci č. 697/2016 pro poskytovatele zkoušení způsobilosti č 7003. Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle ČSN EN ISO/IEC 17043:2010 Udělená akreditace je platné do 10.08.2023.