úterý, 28 listopad 2017 13:44

PT/CHA/10/2017 - vztažné hodnoty

K akci PT/CHA/10/2017 (PT31 a PT32) - Pitná, povrchová a odpadní voda byly stanoveny vztažné hodnoty.

Osvědčení o akreditaci

Společnost CSlab obdržela Osvědčení o akreditaci č. 697/2016 pro poskytovatele zkoušení způsobilosti č 7003. Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle ČSN EN ISO/IEC 17043:2010 Udělená akreditace je platné do 10.08.2023.