čtvrtek, 30 listopad 2017 14:41

Kvalimetrie 22

Vyšla Kvalimetrie 22 (EURACHEM-ČR) a je možné si ji stáhnout bezplatně na http://www.eurachem.cz/.

Osvědčení o akreditaci

Společnost CSlab obdržela Osvědčení o akreditaci č. 697/2016 pro poskytovatele zkoušení způsobilosti č 7003. Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle ČSN EN ISO/IEC 17043:2010 Udělená akreditace je platné do 10.08.2023.