pátek, 04 květen 2018 06:56

Vzorkování sedimentů PT/S/SE/1/2018 (PT7) se uskuteční dne 26.6.2018 u Čáslavi na rybníku Utopenec. Vzorkování povrchové vody PT/S/SP/1/2018 (PT6) se ukuteční na podzim.

Osvědčení o akreditaci

Společnost CSlab obdržela Osvědčení o akreditaci č. 411/2018 pro poskytovatele zkoušení způsobilosti č 7003. Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle ČSN EN ISO/IEC 17043:2010 Udělená akreditace je platné do 10.08.2023.