pondělí, 23 červenec 2018 09:06

Vzorkování odpadní vody PT/S/OV/2/2018(PT1), vzorkování kalů PT/S/O/2/2018 (PT2) - 11.9. - 12.9.2018 Hradec Králové

Vzorkování odpadní vody PT/S/OV/2/2018(PT1), vzorkování kalů PT/S/O/2/2018 (PT2) se uskuteční 11.9- 12.9.2018 v Hradci Králové.

Osvědčení o akreditaci

Společnost CSlab obdržela Osvědčení o akreditaci č. 411/2018 pro poskytovatele zkoušení způsobilosti č 7003. Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle ČSN EN ISO/IEC 17043:2010 Udělená akreditace je platné do 10.08.2023.