úterý, 04 září 2018 11:27

Aktualizace PT/S/OV/2/2018 a PT/S/O/2/2018

Byly zveřejněny dokumenty (pokyny, protokoly, časový harmonogram a bezpečnost) k akcím PT/S/OV/2/2018 (PT1) - Vzorkování odpadní vody (odtok) a PT/S/O/2/2018 (PT2) - Vzorkování kalů z čistírny, konaných 11. a 12. září 2018 v ČOV Hradec Králové.

Osvědčení o akreditaci

Společnost CSlab obdržela Osvědčení o akreditaci č. 411/2018 pro poskytovatele zkoušení způsobilosti č 7003. Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle ČSN EN ISO/IEC 17043:2010 Udělená akreditace je platné do 10.08.2023.