úterý, 04 září 2018 12:02

Přesun akcí PT/S/SP/1 a PT/PCB/1 na rok 2019

Vzorkování surové a povrchové vody PT/S/SP/1 (PT6) je přesunuto na jaro 2019.

Stanovení polychlorovaných bifenylů v olejích PT/PCB/1 bylo přesunuto na podzim 2019.

Osvědčení o akreditaci

Společnost CSlab obdržela Osvědčení o akreditaci č. 411/2018 pro poskytovatele zkoušení způsobilosti č 7003. Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle ČSN EN ISO/IEC 17043:2010 Udělená akreditace je platné do 10.08.2023.