čtvrtek, 06 září 2018 09:32

Aktualizace PT/CHA/6/2018 (PT24)

K akci PT/CHA/6/2018 (PT24) Stanovení chemických vlastností odpadů byly doplněny soubory Pokyny a Protokol.

Osvědčení o akreditaci

Společnost CSlab obdržela Osvědčení o akreditaci č. 411/2018 pro poskytovatele zkoušení způsobilosti č 7003. Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle ČSN EN ISO/IEC 17043:2010 Udělená akreditace je platné do 10.08.2023.