úterý, 23 říjen 2018 08:21

Vyšel Metodický pokyn pro akreditaci MPA 30-03-18 Politika ČIA pro účast ve zkoušení způsobilosti, platnost od 1.10.2018

Osvědčení o akreditaci

Společnost CSlab obdržela Osvědčení o akreditaci č. 411/2018 pro poskytovatele zkoušení způsobilosti č 7003. Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle ČSN EN ISO/IEC 17043:2010 Udělená akreditace je platné do 10.08.2023.