pátek, 16 listopad 2018 10:53

KVALIMETRIE 23 Měření v chemii - Stručný přehled metrologie v chemii nově vydána a je volně ke stažení http://www.eurachem.cz/publikace.php

Osvědčení o akreditaci

Společnost CSlab obdržela Osvědčení o akreditaci č. 411/2018 pro poskytovatele zkoušení způsobilosti č 7003. Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle ČSN EN ISO/IEC 17043:2010 Udělená akreditace je platné do 10.08.2023.