úterý, 27 listopad 2018 10:57

Vztažné hodnoty PT/CHA/6/8/9/10/2018 a PT/MB/2/2018 jsou uvedeny ve zkoušení způsobilosti pod jednotlivými programy

Osvědčení o akreditaci

Společnost CSlab obdržela Osvědčení o akreditaci č. 411/2018 pro poskytovatele zkoušení způsobilosti č 7003. Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle ČSN EN ISO/IEC 17043:2010 Udělená akreditace je platné do 10.08.2023.