středa, 23 leden 2019 18:03

Školení Vzorkování (Vzorkovní odpadních vod a kalů - Praha 20.3.2019 (změna), Ostrava 25.4.2019, Vzorkování pitných vod, teplé vody a vod ke koupání - Praha 27.3.2019, Ostrava 11.4.2019). Přihlášky budou na webu po 15.2.2019

Osvědčení o akreditaci

Společnost CSlab obdržela Osvědčení o akreditaci č. 411/2018 pro poskytovatele zkoušení způsobilosti č 7003. Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle ČSN EN ISO/IEC 17043:2010 Udělená akreditace je platné do 10.08.2023.