Vzorkování odpadních vod a kalů - 20.3.2019, Praha

Další informace

  • Termín: 20. března 2019
  • Místo konání: VŠEM, Nárožní 2600/9A, 158 00 Praha 5 - Stodůlky
  • Odelání přihlášky: 14.3.2019

Osvědčení o akreditaci

Společnost CSlab obdržela Osvědčení o akreditaci č. 411/2018 pro poskytovatele zkoušení způsobilosti č 7003. Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle ČSN EN ISO/IEC 17043:2010 Udělená akreditace je platné do 10.08.2023.