Vzorkování pitných vod, teplé vody a vod ke koupání - 11.4.2019, Ostrava

Další informace

  • Termín: 11. dubna 2019
  • Místo konání: Dům techniky, Mariánské nám. 480/5, 709 28 Ostrava
  • Odelání přihlášky: 4.4.2019

Osvědčení o akreditaci

Společnost CSlab obdržela Osvědčení o akreditaci č. 411/2018 pro poskytovatele zkoušení způsobilosti č 7003. Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle ČSN EN ISO/IEC 17043:2010 Udělená akreditace je platné do 10.08.2023.