úterý, 11 červen 2019 12:04

PT/S/SP/1/2019 Vzorkovaní surové a povrchové vody - časový harmonogram, ostatní dokumenty ve zkoušení způsobilosti

Osvědčení o akreditaci

Společnost CSlab obdržela Osvědčení o akreditaci č. 411/2018 pro poskytovatele zkoušení způsobilosti č 7003. Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle ČSN EN ISO/IEC 17043:2010 Udělená akreditace je platné do 10.08.2023.