pondělí, 02 září 2019 08:38

Prodloužení termínu odeslání objednávek PT/TX/1/2019 (PT43) Ekotoxicita a PT/CHA/6/2019 (PT24) do 6.9.2019, přihlášky na konferenci Hydronalytiku 2019 do 4.9.2019.

Osvědčení o akreditaci

Společnost CSlab obdržela Osvědčení o akreditaci č. 411/2018 pro poskytovatele zkoušení způsobilosti č 7003. Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle ČSN EN ISO/IEC 17043:2010 Udělená akreditace je platné do 10.08.2023.