středa, 23 říjen 2019 07:48

Školení Vzorkování odpadních vod a kalů (21.11.2019 Praha) a Vzorkování pitné vody, teplé vody a vody ke koupání (27.11.2019 Praha)

Osvědčení o akreditaci

Společnost CSlab obdržela Osvědčení o akreditaci č. 411/2018 pro poskytovatele zkoušení způsobilosti č 7003. Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle ČSN EN ISO/IEC 17043:2010 Udělená akreditace je platné do 10.08.2023.