úterý, 26 listopad 2019 17:50

Vztažné hodnoty PT/CHA/9/2019 (PT31 a PT32), PT/CHA/8/2019 (PT32), PT/CHA/10/2019 (PT31 a PT32)

Osvědčení o akreditaci

Společnost CSlab obdržela Osvědčení o akreditaci č. 411/2018 pro poskytovatele zkoušení způsobilosti č 7003. Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle ČSN EN ISO/IEC 17043:2010 Udělená akreditace je platné do 10.08.2023.