pondělí, 16 březen 2020 05:59

Distribuce vzorků PT/MB/1/2020 se uskuteční podle původních pokynů i výdejních časů 16.3.2020 (i 17.3.2020 jen Ostrava).

Osvědčení o akreditaci

Společnost CSlab obdržela Osvědčení o akreditaci č. 411/2018 pro poskytovatele zkoušení způsobilosti č 7003. Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle ČSN EN ISO/IEC 17043:2010 Udělená akreditace je platné do 10.08.2023.