čtvrtek, 19 březen 2020 10:15

Distribuce vzorků PT/CHA/4/2020 ZCHR a PT/CHA/3/2020 kal dne 31.3.2020 se přesouvá na pozdější termín do I. pololetí 2020.

Osvědčení o akreditaci

Společnost CSlab obdržela Osvědčení o akreditaci č. 411/2018 pro poskytovatele zkoušení způsobilosti č 7003. Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle ČSN EN ISO/IEC 17043:2010 Udělená akreditace je platné do 10.08.2023.