pátek, 09 červenec 2021 15:35

PT/CHA/1a7/2021(PT21) Zemina, PT/CHA/2/2021 (PT31 a PT 32) Kovy a organické látky, PT/OVZ/1/2/3/2021 (PT11) Ovzduší - vztažné hodnoty


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/105162/virtual/www/templates/cslab/html/com_k2/templates/default/item.php on line 248

Osvědčení o akreditaci

Společnost CSlab obdržela Osvědčení o akreditaci č. 411/2018 pro poskytovatele zkoušení způsobilosti č 7003. Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle ČSN EN ISO/IEC 17043:2010 Udělená akreditace je platné do 10.08.2023.