úterý, 19 duben 2022 18:25

PT/CHA/1a7/2022 (PT21) Zemina, PT/CHA/2/2022 (PT31 a PT32) voda - vztažné hodnoty

Osvědčení o akreditaci

Společnost CSlab obdržela Osvědčení o akreditaci č. 411/2018 pro poskytovatele zkoušení způsobilosti č 7003. Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle ČSN EN ISO/IEC 17043:2010 Udělená akreditace je platné do 10.08.2023.