úterý, 03 květen 2022 09:58

PT/S/PSV/1/2022 Vzorkování pitné vody a PT/SA/1/2022 Senzorická analýza v Ostravě 16.5.2022 se z technických důvodů přesouvá na 18.5.2022.

Osvědčení o akreditaci

Společnost CSlab obdržela Osvědčení o akreditaci č. 411/2018 pro poskytovatele zkoušení způsobilosti č 7003. Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle ČSN EN ISO/IEC 17043:2010 Udělená akreditace je platné do 10.08.2023.