pátek, 10 červen 2022 13:36

PT/CHA/3/2022 (PT23) kal, PT/CHA/4/2022 (PT31) ZCHR - vztažné hodnoty

Osvědčení o akreditaci

Společnost CSlab obdržela Osvědčení o akreditaci č. 411/2018 pro poskytovatele zkoušení způsobilosti č 7003. Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle ČSN EN ISO/IEC 17043:2010 Udělená akreditace je platné do 10.08.2023.