pondělí, 27 červen 2022 15:20

PT/Bi/1/2022 (PT42) Biologie, PT/S/PSV/1/2022 (PT3) Vzorkování PV, PT/SA/1/2022 (PT4) SA - vztažné hodnoty

Osvědčení o akreditaci

Společnost CSlab obdržela Osvědčení o akreditaci č. 411/2018 pro poskytovatele zkoušení způsobilosti č 7003. Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle ČSN EN ISO/IEC 17043:2010 Udělená akreditace je platné do 10.08.2023.