Vzdělávání

Pro pracovníky zdravotních ústavů zajišťujeme přidělení kreditů na vzdělávací akce Komorou vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR nebo OS ZSP ČR (Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče české republiky) v souladu s vyhláškou č. 423/2004 Sb.

Strana 1 z 4

Osvědčení o akreditaci

Společnost CSlab obdržela Osvědčení o akreditaci č. 411/2018 pro poskytovatele zkoušení způsobilosti č 7003. Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle ČSN EN ISO/IEC 17043:2010 Udělená akreditace je platné do 10.08.2023.