Vzdělávání

Pro pracovníky zdravotních ústavů zajišťujeme přidělení kreditů na vzdělávací akce Komorou vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR nebo OS ZSP ČR (Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče české republiky) v souladu s vyhláškou č. 423/2004 Sb.

17. -18. září 2013, Univerzita Hradec Králové

Školení Vzorkování odpadních vod a kalů.

Školení Vzorkování pitných vod a vod ke koupání.

Školení Vzorkování pitných vod a vod ke koupání.

Školení Vzorkování odpadních vod a kalů.

Školení Vzorkování odpadních vod a kalů

Školení Vzorkování pitných vod a vod ke koupání

 

Strana 3 z 3

Osvědčení o akreditaci

Společnost CSlab obdržela Osvědčení o akreditaci č. 697/2016 pro poskytovatele zkoušení způsobilosti č 7003. Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle ČSN EN ISO/IEC 17043:2010 Udělená akreditace je platné do 10.08.2023.