Zkoušení způsobilosti

Mezinárodní norma ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří, podle které akreditační orgány posuzují systémy jakosti zkušebních a kalibračních laboratoří, doporučuje laboratořím pro zajišťování jakosti výsledků zkoušek a kalibrací, mimo jiné, účast v programech mezilaboratorního porovnávání nebo zkoušení způsobilosti (proficiency testing - PT).

 

Plán akcí v roce 2011
vysvětlení

Podřazené kategorie

Zkoušení způsobilosti 2014

Zkoušení způsobilosti 2014 (14)

Mezinárodní norma ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří, podle které akreditační orgány posuzují systémy jakosti zkušebních a kalibračních laboratoří, doporučuje laboratořím pro zajišťování jakosti výsledků zkoušek a kalibrací, mimo jiné, účast v programech mezilaboratorního porovnávání nebo zkoušení způsobilosti (proficiency testing - PT).

Zobrazit položky...
Zkoušení způsobilosti 2015

Zkoušení způsobilosti 2015 (24)

Mezinárodní norma ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří, podle které akreditační orgány posuzují systémy jakosti zkušebních a kalibračních laboratoří, doporučuje laboratořím pro zajišťování jakosti výsledků zkoušek a kalibrací, mimo jiné, účast v programech mezilaboratorního porovnávání nebo zkoušení způsobilosti (proficiency testing - PT).

Plán akcí v roce 2015
ke stažení ve formátu pdf

Zobrazit položky...
Zkoušení způsobilosti 2016

Zkoušení způsobilosti 2016 (23)

Mezinárodní norma ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří, podle které akreditační orgány posuzují systémy jakosti zkušebních a kalibračních laboratoří, doporučuje laboratořím pro zajišťování jakosti výsledků zkoušek a kalibrací, mimo jiné, účast v programech mezilaboratorního porovnávání nebo zkoušení způsobilosti (proficiency testing - PT).

Plán PT 2016
ke stažení ve formátu PDF

Zobrazit položky...
Zkoušení způsobilosti 2012

Zkoušení způsobilosti 2012 (26)

Mezinárodní norma ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří, podle které akreditační orgány posuzují systémy jakosti zkušebních a kalibračních laboratoří, doporučuje laboratořím pro zajišťování jakosti výsledků zkoušek a kalibrací, mimo jiné, účast v programech mezilaboratorního porovnávání nebo zkoušení způsobilosti (proficiency testing - PT).

Plán akcí v roce 2015
ke stažení ve formátu pdf

Zobrazit položky...
Zkoušení způsobilosti 2013

Zkoušení způsobilosti 2013 (25)

Mezinárodní norma ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří, podle které akreditační orgány posuzují systémy jakosti zkušebních a kalibračních laboratoří, doporučuje laboratořím pro zajišťování jakosti výsledků zkoušek a kalibrací, mimo jiné, účast v programech mezilaboratorního porovnávání nebo zkoušení způsobilosti (proficiency testing - PT).

Plán akcí v roce 2015
ke stažení ve formátu pdf

Zobrazit položky...
Zkoušení způsobilosti 2017

Zkoušení způsobilosti 2017 (24)

Mezinárodní norma ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří, podle které akreditační orgány posuzují systémy jakosti zkušebních a kalibračních laboratoří, doporučuje laboratořím pro zajišťování jakosti výsledků zkoušek a kalibrací, mimo jiné, účast v programech mezilaboratorního porovnávání nebo zkoušení způsobilosti (proficiency testing - PT).

Plán PT 2017
ke stažení ve formátu PDF

Zobrazit položky...
Zkoušení způsobilosti 2018

Zkoušení způsobilosti 2018 (20)

Mezinárodní norma ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří, podle které akreditační orgány posuzují systémy jakosti zkušebních a kalibračních laboratoří, doporučuje laboratořím pro zajišťování jakosti výsledků zkoušek a kalibrací, mimo jiné, účast v programech mezilaboratorního porovnávání nebo zkoušení způsobilosti (proficiency testing - PT).

Plán PT 2018
ke stažení ve formátu PDF

Zobrazit položky...

srpen - prosinec 2012, Praha

červen - srpen 2012, část obce Buda Horka II

květen - červen 2012, ČOV Uherské Hradiště

květen - červenec 2012, ČOV Uherské Hradiště

březen – červen 2012, Praha, Brno a Ostrava

 

březen – září 2012

 

únor – květen 2012, Praha, Brno a Ostrava

únor – květen 2012, Praha, Brno a Ostrava

únor – květen 2012, Praha, Brno a Ostrava

 

únor – duben 2012, Praha, Brno a Ostrava

 

únor – duben 2012, Praha, Brno a Ostrava

 

březen – červen 2012, Praha, Brno a Ostrava

 

březen – červen 2012, Praha, Brno, Ostrava

 

březen – červen 2012, Praha, Brno a Ostrava

 

březen - červen 2012, Praha, Brno, Ostrava

Strana 8 z 8

Osvědčení o akreditaci

Společnost CSlab obdržela Osvědčení o akreditaci č. 697/2016 pro poskytovatele zkoušení způsobilosti č 7003. Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle ČSN EN ISO/IEC 17043:2010 Udělená akreditace je platné do 10.08.2023.