Zkoušení způsobilosti

Mezinárodní norma ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří, podle které akreditační orgány posuzují systémy jakosti zkušebních a kalibračních laboratoří, doporučuje laboratořím pro zajišťování jakosti výsledků zkoušek a kalibrací, mimo jiné, účast v programech mezilaboratorního porovnávání nebo zkoušení způsobilosti (proficiency testing - PT).

 

Plán akcí v roce 2011
vysvětlení

Podřazené kategorie

Zkoušení způsobilosti 2014

Zkoušení způsobilosti 2014 (14)

Mezinárodní norma ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří, podle které akreditační orgány posuzují systémy jakosti zkušebních a kalibračních laboratoří, doporučuje laboratořím pro zajišťování jakosti výsledků zkoušek a kalibrací, mimo jiné, účast v programech mezilaboratorního porovnávání nebo zkoušení způsobilosti (proficiency testing - PT).

Zobrazit položky...
Zkoušení způsobilosti 2015

Zkoušení způsobilosti 2015 (24)

Mezinárodní norma ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří, podle které akreditační orgány posuzují systémy jakosti zkušebních a kalibračních laboratoří, doporučuje laboratořím pro zajišťování jakosti výsledků zkoušek a kalibrací, mimo jiné, účast v programech mezilaboratorního porovnávání nebo zkoušení způsobilosti (proficiency testing - PT).

Plán akcí v roce 2015
ke stažení ve formátu pdf

Zobrazit položky...
Zkoušení způsobilosti 2016

Zkoušení způsobilosti 2016 (23)

Mezinárodní norma ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří, podle které akreditační orgány posuzují systémy jakosti zkušebních a kalibračních laboratoří, doporučuje laboratořím pro zajišťování jakosti výsledků zkoušek a kalibrací, mimo jiné, účast v programech mezilaboratorního porovnávání nebo zkoušení způsobilosti (proficiency testing - PT).

Plán PT 2016
ke stažení ve formátu PDF

Zobrazit položky...
Zkoušení způsobilosti 2012

Zkoušení způsobilosti 2012 (26)

Mezinárodní norma ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří, podle které akreditační orgány posuzují systémy jakosti zkušebních a kalibračních laboratoří, doporučuje laboratořím pro zajišťování jakosti výsledků zkoušek a kalibrací, mimo jiné, účast v programech mezilaboratorního porovnávání nebo zkoušení způsobilosti (proficiency testing - PT).

Plán akcí v roce 2015
ke stažení ve formátu pdf

Zobrazit položky...
Zkoušení způsobilosti 2013

Zkoušení způsobilosti 2013 (25)

Mezinárodní norma ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří, podle které akreditační orgány posuzují systémy jakosti zkušebních a kalibračních laboratoří, doporučuje laboratořím pro zajišťování jakosti výsledků zkoušek a kalibrací, mimo jiné, účast v programech mezilaboratorního porovnávání nebo zkoušení způsobilosti (proficiency testing - PT).

Plán akcí v roce 2015
ke stažení ve formátu pdf

Zobrazit položky...
Zkoušení způsobilosti 2017

Zkoušení způsobilosti 2017 (24)

Mezinárodní norma ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří, podle které akreditační orgány posuzují systémy jakosti zkušebních a kalibračních laboratoří, doporučuje laboratořím pro zajišťování jakosti výsledků zkoušek a kalibrací, mimo jiné, účast v programech mezilaboratorního porovnávání nebo zkoušení způsobilosti (proficiency testing - PT).

Plán PT 2017
ke stažení ve formátu PDF

Zobrazit položky...
Zkoušení způsobilosti 2018

Zkoušení způsobilosti 2018 (20)

Mezinárodní norma ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří, podle které akreditační orgány posuzují systémy jakosti zkušebních a kalibračních laboratoří, doporučuje laboratořím pro zajišťování jakosti výsledků zkoušek a kalibrací, mimo jiné, účast v programech mezilaboratorního porovnávání nebo zkoušení způsobilosti (proficiency testing - PT).

Plán PT 2018
ke stažení ve formátu PDF

Zobrazit položky...
Zkoušení způsobilosti 2020

Zkoušení způsobilosti 2020 (18)

Mezinárodní normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a ČSN EN ISO 17025:2018, podle kterých akreditační orgány posuzují systémy kvality zkušebních a kalibračních laboratoří, doporučuje laboratořím pro zajišťování platnosti výsledků zkoušek a kalibrací, mimo jiné, účast ve zkoušení způsobilosti (proficiency testing - PT) nebo v mezilaboratorních porovnáváních. 

 

Plán PT 2020
ke stažení ve formátu PDF

 
 
 

Zobrazit položky...
Zkoušení způsobilosti 2019

Zkoušení způsobilosti 2019 (23)

Mezinárodní normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a ČSN EN ISO 17025:2018, podle kterých akreditační orgány posuzují systémy kvality zkušebních a kalibračních laboratoří, doporučuje laboratořím pro zajišťování platnosti výsledků zkoušek a kalibrací, mimo jiné, účast ve zkoušení způsobilosti (proficiency testing - PT) nebo v mezilaboratorních porovnáváních. 

  

Zobrazit položky...
Zkoušení způsobilosti 2021

Zkoušení způsobilosti 2021 (19)

Mezinárodní norma ČSN EN ISO/IEC 17025, podle které akreditační orgány posuzují systémy kvality zkušebních a kalibračních laboratoří, doporučuje laboratořím pro zajišťování platnosti výsledků zkoušek a kalibrací, mimo jiné, účast ve zkoušení způsobilosti (proficiency testing - PT) nebo v mezilaboratorních porovnáváních. 

 

Plán PT 2021
ke stažení ve formátu PDF

 
 
 

Zobrazit položky...
Zkoušení způsobilosti 2022

Zkoušení způsobilosti 2022 (18)

Mezinárodní norma ČSN EN ISO/IEC 17025, podle které akreditační orgány posuzují systémy kvality zkušebních a kalibračních laboratoří, doporučuje laboratořím pro zajišťování platnosti výsledků zkoušek a kalibrací, mimo jiné, účast ve zkoušení způsobilosti (proficiency testing - PT) nebo v mezilaboratorních porovnáváních. 

 

Plán PT 2022
ke stažení ve formátu PDF

 
 
 

Zobrazit položky...

říjen 2012 - leden 2013, Praha

září 2012 - leden 2013, Slaviboř u Telče

říjen 2012 - leden 2013, Praha, Brno, Ostrava

říjen 2012 - leden 2013, Praha, Brno, Ostrava

září - prosinec 2012, ČOV Mladá Boleslav

září - prosinec 2012, ČOV Mladá Boleslav

září - prosinec 2012, Praha, Brno, Ostrava

září - prosinec 2012, Praha, Brno, Ostrava

září - prosinec 2012, Praha, Brno, Ostrava

srpen - prosinec 2012, Praha

srpen - prosinec 2012, Praha

Osvědčení o akreditaci

Společnost CSlab obdržela Osvědčení o akreditaci č. 411/2018 pro poskytovatele zkoušení způsobilosti č 7003. Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle ČSN EN ISO/IEC 17043:2010 Udělená akreditace je platné do 10.08.2023.