středa, 16 březen 2016 00:00

Workshop - Zkoušení způsobilosti/EHK v analytické chemii, laboratorní medicíně a mikrobiologii - II. cirkulář a vztažné hodnoty k akci PT/S/PSV/1/2016 (PT3)