úterý, 24 květen 2016 00:00

PT/S/OV/1/2016, PT/S/O/1/2016 - aktualizace + seminář 9. 6. 2016

Byl zveřejněn časový harmonogram, BOZP, půdorys čistírny, Pokyny a Protokol pro akci PT/S/OV/1/2016 (PT1) - Vzorkování odpadní vody a časový harmonogram, Pokyny, Postup práce a Protokol pro akci PT/S/O/1/2016 (PT2) - Vzorkování kalů z čistírny. Dále byl zveřejnen materiál k semináři konaného v SZÚ 9. 6. 2016.