pátek, 10 červen 2022 13:36

PT/CHA/3/2022 (PT23) kal, PT/CHA/4/2022 (PT31) ZCHR - vztažné hodnoty