PT/S/O/1/2022 (PT2) – Vzorkování kalů

Stanovené ukazatele:      Vzorkování kalů z čistírny
Odeslání přihlášek:          5.9.2022
Termín vydání vzorků:    13.9. a 14.9.2022
Místo vydání vzorků:       ČOV Hrdějovice
Odeslání výsledků:           10.10.2022
Termín odeslání zpráv:    30.12.2022