Zkoušení způsobilosti 2012

Mezinárodní norma ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří, podle které akreditační orgány posuzují systémy jakosti zkušebních a kalibračních laboratoří, doporučuje laboratořím pro zajišťování jakosti výsledků zkoušek a kalibrací, mimo jiné, účast v programech mezilaboratorního porovnávání nebo zkoušení způsobilosti (proficiency testing - PT).

Plán akcí v roce 2015
ke stažení ve formátu pdf

říjen 2012 - leden 2013, Praha

září 2012 - leden 2013, Slaviboř u Telče

říjen 2012 - leden 2013, Praha, Brno, Ostrava

říjen 2012 - leden 2013, Praha, Brno, Ostrava

září - prosinec 2012, ČOV Mladá Boleslav

září - prosinec 2012, ČOV Mladá Boleslav

září - prosinec 2012, Praha, Brno, Ostrava

září - prosinec 2012, Praha, Brno, Ostrava

září - prosinec 2012, Praha, Brno, Ostrava

srpen - prosinec 2012, Praha

srpen - prosinec 2012, Praha

červen - srpen 2012, část obce Buda Horka II

květen - červen 2012, ČOV Uherské Hradiště

květen - červenec 2012, ČOV Uherské Hradiště

březen – červen 2012, Praha, Brno a Ostrava

 

březen – září 2012

 

únor – květen 2012, Praha, Brno a Ostrava

únor – květen 2012, Praha, Brno a Ostrava

únor – květen 2012, Praha, Brno a Ostrava

 

Strana 1 z 2