PT/CHA/1/2012 (PT21)

PT/CHA/1/2012 (akreditovaný jako PT21) - Stanovení organických látek v zemině

Další informace

  • Stanovené ukazatele: Nepolární extrahovatelné látky (NEL), uhlovodíky C10 - C40, organochlorové pesticidy (OCP), polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) a polychlorované bifenyly (PCB), adsorbovatelné látky organické halogeny (AOX), extrahovatelné organicky vázané halogeny (EOX).
  • Odeslání přihlášek: 13. 2. 2012
  • Termín vydání vzorků: 6. 3. a 7.3. 2012
  • Místo vydání vzorků: Praha, Brno, Ostrava
  • Odeslání výsledků: poštou v týdnu od 5. 3. 2012 do 9. 3. 2012.
  • Termín odeslání zpráv: 26. 3. 2012