PT/OVZ/3/2012 (PT11) - Stanovení těkavých organických látek ovzduší

PT/OVZ/3/2012 (akreditovaný jako PT11) - Stanovení těkavých organických látek ovzduší

Další informace

  • Stanovené ukazatele: Těkavé organické látky
  • Odeslání přihlášek: 26. 3. 2012
  • Termín vydání vzorků: 17. 4. 2012
  • Místo vydání vzorků: Praha, Brno, Ostrava
  • Odeslání výsledků: poštou v týdnu od 16. 4. 2012 do 20. 4. 2012
  • Termín odeslání zpráv: 18. 6. 2012