PT/S/OV/1/2012 (PT1) - Odpadní voda (odtok)

Další informace

  • Stanovené ukazatele: Odběr vzorků typu
  • Odeslání přihlášek: 23. 5. 2012
  • Termín vydání vzorků: 5. -6. 6. 2012
  • Místo vydání vzorků: ČOV Uherské Hradiště
  • Odeslání výsledků: 22. 6. 2012
  • Termín odeslání zpráv: 30. 7. 2012