PT/S/O/1/2012 (PT2) - Odpady, kaly z ČOV

Další informace

  • Stanovené ukazatele: Kovy, živiny a mikrobiologie kalu
  • Odeslání přihlášek: 23. 5. 20125
  • Termín vydání vzorků: 6. 6. 2012
  • Místo vydání vzorků: ČOV Uherské Hradiště
  • Odeslání výsledků: 22. 6. 2012
  • Termín odeslání zpráv: 30. 7. 2012