PT/S/SP/1/2012 (PT6) - Vzorkování surové a povrchové vody

Další informace

  • Stanovené ukazatele: 1. Posouzení techniky odběru a dokumentace 2. Terénní měření v rámci posouzení 3. Školení vzorkařů 4. Odběr vzorku
  • Odeslání přihlášek: 6. 6. 2012
  • Termín vydání vzorků: 18. a 19. 6. 2012
  • Místo vydání vzorků: Buda Horka II
  • Odeslání výsledků: 10. 7. 2012
  • Termín odeslání zpráv: 30. 8. 2012