PT/S/OV/2/2012 (PT1) - Odpadní voda (nátok)

Další informace

  • Stanovené ukazatele: Odběr vzorku
  • Odeslání přihlášek: 3. 9. 2012
  • Termín vydání vzorků: 18. - 19. 9. 2012
  • Místo vydání vzorků: ČOV I - Neuberk, Mladá Boleslav
  • Odeslání výsledků: 5. 10. 2012
  • Termín odeslání zpráv: 30. 12. 2012