Zkoušení způsobilosti 2013

Mezinárodní norma ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří, podle které akreditační orgány posuzují systémy jakosti zkušebních a kalibračních laboratoří, doporučuje laboratořím pro zajišťování jakosti výsledků zkoušek a kalibrací, mimo jiné, účast v programech mezilaboratorního porovnávání nebo zkoušení způsobilosti (proficiency testing - PT).

Plán akcí v roce 2015
ke stažení ve formátu pdf

září - prosinec 2013, ČOV Karlovy Vary

září - prosinec 2013, ČOV Karlovy Vary

říjen 2013 - leden 2014, Praha, Brno, Ostrava

říjen 2013 - leden 2014, Praha, Brno a Ostrava

září - prosinec 2013, Praha, Brno a Ostrava

září - prosinec 2013, Praha, Brno a Ostrava

září - prosinec 2013, Praha, Brno a Ostrava

září - prosinec 2013, Praha

září - prosinec 2013

Strana 1 z 2